Нормативна база практичного психолога

Закони України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Закон України від 7 грудня 2017 №2229 "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

Постанови

Постанова КМУ від 22.08.2018 № 658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі"

Накази МОН України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020 №944 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ МОН України від 28.12.2019 №1646 "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.03.2017 №334 "Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти"

Наказ МОН України від 28.12.2006 № 864 "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України".

Наказ від 20.04.2001 №330 "Про затвердження Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію".

Наказ від 19.10.2001 №691 "Про затвердження Положення про пс. кабінет ДНЗ, ЗНЗ та ін.закладів".

Листи МОН України

Лист МОН України №1/9530-22 від 19.08.2022 «ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році» ДОДАТОК 1 (Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану)

Лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 №1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.08.2022 №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022-2023 н.р.»

Лист МОН № 1/3370-22 від 06.03.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання».

Лист МОН № 1/3454-22 від 15.03.2022 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році».

Лист МОН № 1/3737-22 від 29.03.2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

Лист МОН №1/3556-22 від 19.03.2022 «Закладам освіти, установам, які вимушені змінити місце розташування у зв’язку з проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території України, необхідно перейти на обслуговування до органів казначейства за новою адресою розташування».

Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.”

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-436 "Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році"

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.”

Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2020 № 1/9-348 "Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"

Лист МОН України від 11.02.2020 №1/9-80 "Про затвердження наказу від 28 грудня 2019 №1646 "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"

Лист МОН України від 05.08.2019 №1/9-498 "Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 навчальному році"

Лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби в системі освітии України»

Лист МОН 30.10.2018 №1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей"

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.12.2016 №1/9-680 "Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження"

Лист Міністерства освіти і науки України від17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»про оптимізацію діяльності.

Лист МОНУ від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»

Лист МОНУ від 04.07.2012 №1/9-488 «Щодо організації та проведення "години психолога" у ЗНЗ»

Лист МОНУ від 27.11.2000 №109 "Про тривалість робочого тижня практичного психолога (СП)

Положення

Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509,зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337)

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» (наказ Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2018 року № 555,зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 744/32196)

Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи

Положення про Телефон довіри управлінь освіти адміністрації районів Харківської міської ради

Рекомендації

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА