Соціальне партнерство


 

Соціальне партнерство

 
Соціальне партнерство: школа – міське товариство
 
            Сучасна школа все впевненіше стає повноцінною складовою соціальної сфери життя суспільства. Вона відтворює сьогодні характерні риси нашого часу – широкі можливості для індивідуального вибору людини, реалізації його професійних та  інших потреб; зростаючу роль суб’єкта у забезпеченні особистих інтересів і можливостей, різноманіття моделей діяльності. Важливішим завданням сучасної школи стає формування світогляду особистості– широкої системи її поглядів на світ людей та уявленьяк основа зовнішньої та внутрішньої культури. Світогляд формується не стільки через передачу культурного досвіду від одного покоління до іншого, скільки шляхом надбання зростаючою людиною соціального та моральногоізноманітного реального) досвіду. Вирішення цього завдання  залежить від багатьох факторів, в тому числі від розвитку здібностей до активної соціокультурної адаптації. Під час розробки програми розвитку школи ми зіткнулись з проблемою несформованості у дітей політичної та правової культури. Педагогічна практика показує, що у школярів немає чіткої життєвої позиції, досвіду взаємодії з оточуючим світом. Тому зрозуміли, що нам необхідно розробити комплекс дій, які дозволяють формувати в учнів ціннісне відношення до світу та соціальний досвід.Мета програми розвитку: впровадження в освітній процес системи взаємопов’язаних видів діяльності, в основі яких покладено розвиток інтелекту учнів, їх ціннісне відношення до світу. Місія школи:
 •  формування в учнів світогляду, уяви про світ як цілісної системи взаємопов’язаних відносин, дій та вчинків;
  •  формування чіткої життєвої позиції;
  •  формування соціального інтелекту.
Це пов’язано з тим, що в нашій школі навчаєтьсься понад 950 учнів різних національностей різного матеріального достатку. Визначень соціального інтелекту декілька. Ми приймаємо наступне визначення: соціальний інтелект – це здібність уживатися з іншими людьми; мати справи з іншими, мати знання про людей, вміння входити у їхнє становище, ставити себе на їх місце; здатність вірно та критично оцінювати настрій, мотивацію вчинків інших людей. Ці здібності необхідні для міжособистої  взаємодії до успішної соціальної адаптації. Сформувати світогляд, чітку життєву позицію, соціальний інтелект наодинці неможливо. Тому для вирішення даної проблеми  в першу чергу вважаємо необхідним та важливим розвивати соціальне партнерство, мета якого – розвиток соціальної участі в управлінні освітою через реалізацію пріоритетних напрямків розвитку освіти, що у свою чергу сприяє:
 •  покращенню якості освіти; 
 •  забезпеченню доступності якісної загальної освіти;
 •  підвищенню інвестиційної привабливості сфери освіти;
 •  формування ефективного ринку освітніх послуг. 
Ми розуміємо, що успіх партнерства визначається суспільними орієнтирами суспільного розвитку:
 •  зниження бідності  та подвоєння ВВП (школа може формувати активну позицію громадян на ринку праці);
  •  доступність житла (учні вчаться планувати, обирати програми іпотечного кредитування);
  •  збільшення тривалості життя (школа формує уяву про цінность здоров’я);
  •  реформа влади (створюють нові моделі управління).
При створенні інститутів суспільної участі в управлінні ми враховуємо, що належить відпрацювати механізми обговорення освітньої проблематики з соціальних позицій, зясувати освітні ідеї та визначити підходи, які дозволяють вирішувати соціально – економічні проблеми. Соціальне партнерство для нас – це співробітництво школи, влади, різноманітних соціальних інститутів і структур, місцевого самоврядування,  бізнесу заради досягнення суспільно- значимого результату. Збільшуючи коло соціальних партнерів, ми орієнтуємося на спільність форм, видів та змісту діяльності; на співпадіння інтересів у освітній політиці  та її результатів; на співпадіння нормативних и маркетингових цілей.Школа працює над створенням моделі ефективної взаємодії: «Школа – міське товариство».Соціальними партнерами школи є влада, органи місцевого самоврядування, управління освітою різних рівнів, освітні заклади, суспільні організації, бізнес – структури:
 •  дитячий садочок № 141; дитячий будинок № 1;
 •  вищі навчальні заклади міста;
 •  заклади додаткової освіти: Дніпропетровський палац дітей та юнацтва, обласна дитяча бібліотека, міський та обласний еколого-натуралістичні центри,
 •  влада – адміністрація районної, міської та обласної рад;
 •  батьки;
 •  комерційні організації;
 •  засоби масової інформації (газети, журнали, інтернет-видання, студії телебачення, радіо);
 •  заклади культури– музична школа № 1, студія авторських програм «Маяк», театри та виставки міста, історичний музей та дім-музей  Д.І.Яворницького, художній музей, зоомузей ДНУ ім.О.Гончара, мінералогічний музей ДНГУ, анатомічний музей Дніпропетровської медичної академії та Дніпропетровського медичного училища .
Механізми взаємодії:
 •  дослідницька діяльність;
  •  проектна  діяльність (соціальні, міжпредметні та предметні проекти);
   •  моделювання ринкових відносин;
    •  соціально значимі (в тому числі рекламні) акції.
Планування всієї діяльності на навчальний рік здійснюється за напрямками: «Демократизація», «Співпраця і співтворчість», «Партнерство школи і  міського товариства».Основні напрямки роботи:
 •  реалізація безперервності освіти;
 •  спільна (колективна) діяльність;
 •  співпраця школи і соціуму на взаємовигідних умовах;
 •  формування активної життєвої позиції та соціального інтелекту.
Соціальне партнерство мотивує його учасників на удосконалення управління якістю освіти . Цьому в школі на різних етапах діяльності сприяли такі соціальні партнери, як дитячий садочок №141, кафедра психології та соціології ДНУ ім.О.Гончара, Український фонд «Благополуччя дітей», які на основі спільних програм і договорів брали участь в реалізації концепції безперервної педагогічної освіти за напрямками: «Адаптація першокласників», «Рішення проблем вихованців», «Перехід на передпрофільне та профільне навчання», «Розвиток партнерських відносин».Пишаємось прикладом багаторічної спільної діяльності  з біолого-екологічним факультетом ДНУ ім.О.Гончара. Протягом 16 років учні школи –постійні учасники (8 загін) комплексної екологічної дитячої науково-дослідницької експедиції на базі Присамарського міжнародного біосферного навчально-наукового біостаціонару Комплексної експедиції ДНУ під керівництвом Анатолія Павловича Травлеєва, академіка АПН України, професора, доктора біологічних наук. За спеціально розробленою науковцями програмою були проведені такі заходи :
 •  вивчення лісової екосистеми степової зони України;
 •  проведення екскурсій до основних типів екосистеми регіону;
 •  ознайомлення з окремими компонентами різноманітних типів біогеоценозів;
 •  ознайомлення з основними методиками польових біогеоценологічних досліджень, кліматологічних умов, рослинного та тваринного світу, грунтового покриву.
На їх основі створені науково-дослідницькі проекти, які учні  захищали на міській та обласній олімпіадах з екології, брали участь у  всеукраїнських і міжнародних екологічних конкурсах.Також важливими соціальними партнерами є освітні заклади міста та області, з якими спільно реалізуються педагогічні ідеї через науково-практичні семінари, творчі звіти, рольові ігри, тренінги. Так, педагоги обласного еколого-натуралістичого центру проводять для учнів школи гуртки, Дні відкритих дверей, навчальну літню практику, допомагають в озелененні шкільного подвір’я та участь в міському та обласному конкурсах «Екотворчість».Взаємовигідні умови співпраці школи та соціуму  забезпечуються такими соціальними партнерами, як музична школа №1 (спільні свята– музичні номери для заходів «День народження школи», «День Перемоги» - реклама серед учнів та батьків); студія авторських програм «Маяк»- участь в програмі «Захист прав споживачів», створення серій телесеріалу «Школа», презентація досвіду роботи школи; ради ветеранів Жовтневого і Самарського районів – у проведенні мітингів до Дня визволення м.Днепропетровська від фашистських загарбників та до Дня Перемоги  на площі Жовтневій  (Жовтневий район)та на острові Слави (Самарський район).Формуванню активної життєвої позиції та отриманню соціального досвіду сприяють такі партнери, як співробітники  Міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді спільно з волонтерами Благодійного фонду «Здорова нація – майбутнє України» у проведенні програми «рівний-рівному», по формуванню здорового способу життя, у проведенні антиалкогольних акцій та акцій до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом; історичний музей ім. Д.І.Яворницького – екскурсії, які присвячені пам’ятним датам, знайомство з народними традиціями; обласна податкова інспекція – проведення екскурсій для учнів початкової школи та конкурсу «Податки очима дітей», лекції для старшокласників.Співпраця з телебаченням (канал «Дніпропетровський державний», 11 та 34 канали,) дозволяє школі бути конкурентноспроможній та розширити коло соціокультурної взаємодії.Особливим партнером є влада: законодавча та виконавча. Учні беруть участь в екологічних акціях у сквері на площі Жовтневій, у парку Т.Г.Шевченка, у парку ім.В.Писаржевського, у Севастопольському парку: «Ми за чисте місто», «День довкілля», «Марш парків», «Посади своє дерево» - прибирання сміття, озеленення району та міста. В свою чергу влада враховує думку молоді при плануванні цільових програм. Найважливішими партнерами є батьки, які є найактивнішими учасниками навчально-виховного процесу: їм делегіровані права в управлінні школоюРада школи, батьківський комітет; вони включені у склад ініціативної групи, яка розробляє програму розвитку школи, моделі самоуправління учнів, є дійсними організаторами та учасниками диспутів: «Причини неуспішності та шляхи їх подолання», «Шкільна форма: за і проти», спільних заходів: «День народження школи»,  «Новий рік», «Екологічний фестиваль», «Екотворчість».Таким чином, соціальне партнерство проявляє себе в школі в обміні досвідом, в спільній реалізації освітніх проектів і соціальних ініціатив, у збереженні традицій, у вдосконаленні освітнього середовища школи. Така  дільність розширює коло взаємодії всіх учасників освітнього процесу, дозволяє учням отримати соціальный досвід та сприяє формуванню їх світогляду. Завдяки розширенню соціальних партнерів нам вдається вирішувати пріоритетні завдання освітньої сфери:
 •  підвищення якості освіти;
 •  підвищення рівня доступності якісної загальної освіти. 
Взаємодії школи і соціальних партнерів мають довгострокові перспективи розвитку:
 •  формування ефективного ринку освітніх послуг (підготовка дітей до школи, раннє вивчення англійської мови та комп’ютерних технологій, курси підвищення кваліфікації, комп’ютерні курси для учнів та батьків, поглиблене вивчення предметів, послуги психолога щодо адаптації учнів);
 •  створення міського фонду підтримки дитячих ініціатив;
створення моделі ефективної взаємодії «Школа – міське товариство». Протягом багатьох років у школі створені партнерські взаємовідносини з багатьма педагогічними і соціальними інститутами, що дозволяє мати високий рейтинг серед   батьків та освітян у районі, місті, області. Впровадження нових педагогічних технологій:
 •  Розвивальне навчання за концепцією науково-педагогічного проекту “Росток”;
  •  технології проектного навчання;
  •  використання сучасних інформаційних та мультимедійних інтерактивних технологій;
  •  соціалізація учнів та соціальна робота з  учнями та їх батьками у мікрорайоні через проведення  семінарів-тренінгів:
  •  “Сприяння просвітницькій роботі “рівний - рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”;
  •  „Надання соціальних послуг дітям, сім’ї та молоді у громадах” ( в  рамках проекту ХДФ ”Школа як осередок соціально - педагогічної роботи   дітьми та батьками  у мікрорайоні”;
  •  „Формування навичок батьківської компетентності”, “Усвідомлене батьківство ”( в рамках проекту ХДФ „Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді ”);
  •  ”Дитинство без насильства: профілактика та корекція агресивної поведінки дітей та сучасні підходи до виховання” ( в рамках проекту ХДФ „Дитинство без насильства – покращення системи профілактики насильства над дітьми в країнах Східної Європи”);
  •  „Культура життєвого самовизначення”.
Впровадження елементів кращого досвіду:
 •  участь у науково-педагогічному  проекті «Росток» (автор Т.О.Пушкарьова);
 •  участь у проекті українського фонду «Благополуччя дітей» - досвід за темою «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді”;
 •  проведення екологічних дитячих науково-практичних експедицій на базі Присамарського біостаціонару ДНУ (науковий керівник експедицій – професор доктор біологічних наук, академік АПН України Травлєєв А.П.; керівник практики-кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоботаніки та екології ДНУ Олег І.Є. );
 •  впровадження комп’ютерних технологій.
Проведення науково-практичних конференцій, семінарів:-  «Тренінгова методика в системі навчально-виховного процесу»;- «Розвиток творчого потенціалу учнів як приоритетний напрямок організацій особистісно- орієнтованого навчання»;- «Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення потенціалу громади”;- «Формування навичок батьківської компетентності»;- «Соціально-педагогічні аспекти педагогіки співробітництва в громаді”;- «Школа як осередок соціально - педагогічної роботи з дітьми та батьками у мікрорайоні”;- «Соціальне партнерство у вихованні учнівської молоді»;- «Про нетрадиційні форми та методи профілактичної роботи щодо збереження здоров’я та формування навичок здорового способу життя у школі”;- “Інтерактивні методи навчання у вихованні екологічної свідомості учнівта формуванні здорового способу життя”;- «Розвиток творчої особистості вчителя»;- «Роль інноваційних технологій у забезпеченні якості педагогічного процесу»;- «Впровадження мультимедійної технології на уроках»;- «Соціально-педагогічні інноваційні технології: досвід та практика».Велика увага приділяється використанню нових освітніх технологій:
 •   Технологія проблемного навчання.
 •   Технологія рівневої диференціації.
 •   Технологія педагогічних розвивальних ігор.
Серед інновацій можна назвати викладання курсів:
 •   «Основи екології. Радіоекологія.» - 7-11 класи (вчителі – Федотова Л.А., Артем’єва О.Є., Трофименко Л.П.);
  •   „Європейський вибір України" - 11 класи (вчитель – Жавжарова М.В.)
  •  Основи економіки" - 5-8 класи (вчителі Попова П.І., Жавжарова М.В.)
  •  Культура життєвого самовизначення" – 2 та 4 класи (шкільний психолог Кузьменко К.С.);
  •    «Абетка економіки» - 3-4 класи (вчитель Іванова Н.Є.).
      Адміністрація школи пропонує, залучає новітні елементи або системи щодо створення сприятливого соціально-педагогічного клімату для учнів та вчителів. З цією метою:
 •  формує стратегічну мету школи, тобто ту головну ідею, заради якої вона працює і яку підтримують усі учасники навчально – виховного процесу;
 •  постійно скеровує щоденну діяльність усього педагогічного колективу для реалізації мети;
 •  формує (або впроваджує) оптимальні технології навчання й виховання учнів;
 •  мотивує працівників на особистісні й організаційні досягнення;
 •  сприяє розвитку професійних можливостей;
 •  створює умови реалізації особистості, але в межах мети школи;
 •  залучає всіх працівників до створення позитивного образу школи, її високого авторитету в системі “учень – учитель – управлінська команда”.
В управлінській діяльності враховуються такі аспекти нових педагогічних реалій:
 •  процес демократизації шкільної освіти;
 •  врахування при організації навчально – виховного процесу нових негативних тенденцій, які принесло ХХІ ст. (шкідливі звички, учнівський тероризм, ранні статеві звязки, проблеми СНІДу тощо).
Управлінські пріоритети:
 •  управління якістю (стратегічну, інноваційну спрямованість для задоволення освітянських потреб, розвитку школи);
 •  управління результатами (досягнення прогнозованої моделі випускника: усебічний розвиток, досягнення високого рівня ключових життєвих компетентностей).
В результаті спільної діяльності ми виховуємо учнів з  чіткою життєвою позицією, яка вміє вступати в партнерські відносини з представниками різних сфер суспільства та вікових груп.